Објект: КАРПОШ 4

Адреса: Ул. Разловечко Востание бр.26, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 3063610

Мобилен Телефон: +389 75 421 204, +389 75 421 206

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: Кисела Вода УСЈЕ

Адреса: Бул. Борис Трајковски бр.7, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 2700665

Мобилен Телефон: +389 75 360372, +389 70 338369

E-Mail: info@solid.com.mk